ANIMACJE 2D/3D 

Animacja to forma, która otwiera przed klientem wiele możliwości ekspresji, jakich nie daje statyczny obraz ani tekst. To dynamiczne medium, które daje szansę porwania odbiorcy i przekroczenia granic jego wyobraźni. Tworzymy na potrzeby naszych klientów animacje 2D i 3D. 

Na początku piszemy scenariusz, który obracamy w storyboard, a następnie produkt finalny, konsultując proces kreacji z naszymi klientami na wszystkich etapach. Tworzymy zarówno animacje na potrzeby kampanii reklamowych, jak również proste prezentacje produktów czy usług. Odwołujemy się do form graficznych, które najlepiej oddadzą specyfikę zagadnienia i złożą się w czytelny przekaz dla konsumentów. 

Animacja to wdzięczny rodzaj produktu marketingowego, który otwiera pola kreatywności i pozwala wyobraźni ucieleśnić wizje. Zwiększa immersyjność przekazu i angażuje odbiorcę, wyzwalając pozytywne emocje względem marki. 

Formularz

Rodzaj zlecenia: